Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho 12 con giáp (Phần 1)

(23/01/2018 | 09:53)
Chia sẻ  Facebook

Vào ngày đầu tiên của năm mới, các gia đình thường mong muốn có người hợp tuổi, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả, công danh thành đạt… đến xông nhà. Khi xem tuổi xông nhà năm 2018 cho 12 con giáp, nên chọn người có 3 yếu tố là Thiên can, Địa chi và Ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời 3 yếu tố này của năm Mậu Tuất cũng cần tương sinh với người đó.

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho 12 con giáp
Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho 12 con giáp (Phần 1)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho tuổi Tý phát tài phát lộc

Tuổi của gia chủ Tuổi của người xông nhà
Giáp Tý Giáp Thân 1944, Giáp Dần 1974, Bính Ngọ 1966, Bính Tý 1996, Nhâm Thìn 1952, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Đinh Sửu 1997
Bính Tý Giáp Thân 1944, Canh Dần 1950, Giáp Dần 1974, Canh Thân 1980
Mậu Tý Canh Dần 1950, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Bính Dần 1986
Canh Tý Bính Thân 1956, Ất Tỵ 1965, Bính Dần 1986, Giáp Tuất 1994, Ất Hợi 1995, Mậu Tý 1948, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Sửu 1949, Đinh Mão 1987
Nhâm Tý Bính Thân 1956, Giáp Thân 1944, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Ất Tỵ 1965, Đinh Mão 1987, Giáp Tuất 1994, Ất Hợi 1995, Đinh Sửu 1997, Giáp Thìn 1964

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho tuổi Sửu đại cát đại lợi

Tuổi của gia chủ Tuổi của người xông nhà
Kỷ Sửu Canh Dần 1950, Bính Dần 1986, Kỷ Tỵ 1989, Mậu Tý 1948, Tân Mão 1951, Đinh Dậu 1957, Ất Tỵ 1965, Mậu Ngọ 1978, Tân Dậu 1981, Đinh Mão 1987
Tân Sửu Bính Dần 1986, Bính Thân 1956, Mậu Tý 1948, Ất Tỵ 1965, Mậu Ngọ 1978, Đinh Dậu 1957, Đinh Mão 1987, Ất Hợi 1995
Quý Sửu Ất Tỵ 1965, Bính Dần 1986, Bính Ngọ 1966, Mậu Tý 1948, Ất Dậu 1945, Qúy Tỵ 1953, Đinh Dậu 1957, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Mậu Ngọ 1978
Ất Sửu Ất Dậu 1945, Bính Ngọ 1966, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Bính Tý 1996, Qúy Tỵ 1953, Giáp Thân 1944
Đinh Sửu Canh Dần 1950, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Ngọ 1942, Ất Dậu 1945, Bính Ngọ 1966, Nhâm Tý 1972, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Bính Tý 1996

xem tuoi xong nha nam 2018 cho 12 con giap (phan 1)

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho tuổi Dần khởi sắc toàn vẹn

Tuổi của gia chủ Tuổi của người xông nhà
Mậu Dần Mậu Ngọ 1978, Bính Dần 1986, Giáp Tuất 1994, Đinh Mão 1987, Mậu Tý 1948, Bính Ngọ 1966, Ất Hợi 1995, Đinh Dậu 1957
Canh Dần Mậu Ngọ 1978, Bính Ngọ 1966, Giáp Tuất 1994, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Ất Hợi 1995, Mậu Tý 1948, Ất Dậu 1945
Nhâm Dần Bính Ngọ 1966, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Canh Ngọ 1990, Ất Dậu 1945, Đinh Mùi 1967, Mậu Ngọ 1978, Bính Tý 1996, Đinh Sửu 1997
Giáp Dần Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 1942, Kỷ Hợi 1959, Mậu Tuất 1958, Giáp Ngọ 1954, Tân Mão 1951, Canh Dần 1950, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Mậu Ngọ 1978
Bính Dần Mậu Ngọ 1978, Nhâm Ngọ 1942, Tân Mão 1951, Mậu Tuất 1958, Bính Ngọ 1966, Bính Dần 1986, Giáp Tuất 1994, Canh Dần 1950, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990

Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho tuổi Mão vạn sự như ý

Tuổi của gia chủ Tuổi của người xông nhà
Kỷ Mão Bính Dần 1986, Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987, Ất Hợi 1995, Bính Thân 1956, Kỷ Mùi 1979, Giáp Tuất 1994, Ất Tỵ 1965
Tân Mão Bính Dần 1986, Bính Ngọ 1966, Bính Thân 1956, Giáp Dần 1974, Mậu Ngọ 1978, Ất Hợi 1995, Ất Mão 1975, Kỷ Mùi 1979, Nhâm Tuất 1982, Qúy Hợi 1983
Quý Mão Bính Ngọ 1966, Ất Mão 1975, Giáp Dần 1974, Qúy Hợi 1983, Đinh Mùi 1967, Nhâm Tuất 1982
Ất Mão Canh Dần 1950, Kỷ Hợi 1959, Mậu Tuất 1958, Bính Ngọ 1966, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Canh Thân 1980
Đinh Mão Canh Dần 1950, Kỷ Hợi 1959, Bính Dần 1986, Ất Hợi 1995, Nhâm Ngọ 1942, Mậu Tuất 1958, Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987, Giáp Tuất 1994

NhaDatNhanh theo TBKD

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy