Tra cứu thông tin giấy tờ đất đai thừa kế ở đâu?

(06/11/2018 | 10:24)
Chia sẻ  Facebook

Theo pháp luật hiện hành, người dân có được tra cứu thông tin giấy tờ tài sản thừa kế nếu cha mẹ đã mất mà không để lại di chúc? Thủ tục cần chuẩn bị những gì và gửi đơn đến cơ quan nhà nước ngoài?

thông tin giấy tờ đất
Tra cứu thông tin giấy tờ đất đai thừa kế ở đâu?

Bạn đọc gửi câu hỏi: “Cha mẹ tôi qua đời không để lại di chúc. Tài sản thừa kế là nhà ở, đất ở và vườn liền kề hiện anh và em ruột tôi đang sử dụng, nhưng không muốn chia cho anh, chị, em ruột khác. Vì tôi không có giấy tờ về đất của cha mẹ nên gặp khó khăn trong việc yêu cầu chia thừa kế.”

“Tôi đã làm đơn gửi UBND xã xin tra cứu thông tin từ hồ sơ địa chính của thửa đất này theo khoản 4 mục VI của thông tư 09/2007 của Bộ TNMT nhưng xã trả lời bằng miệng rằng hiện UBND xã không có thẩm quyền trả lời. Tôi lại làm đơn theo Mẫu 01/TTĐĐ (kèm đơn là chứng minh thư, sơ yếu lý lịch Đảng, chứng minh hàng thừa kế thứ 1, sổ hộ khẩu) gửi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc chi nhánh huyện, để xin trích lục bản đồ địa chính, trích sao sổ địa chính, sổ mục kê đối với thửa đất này. Sau khi gửi đơn, tôi nhận giấy hẹn trả lời của Văn phòng sau 5 ngày làm việc.”

tra cuu thong tin giay to dat dai thua ke o dau

“Ngay ngày hôm sau, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gọi điện thoại cho tôi thông báo không thể cung cấp thông tin về thửa đất và yêu cầu tôi quay lại UBND xã vì tôi không có số hiệu của thửa đất, do hồ sơ tôi nộp chỉ có tên cha mẹ tôi đã mất năm 1990 và địa chỉ là thôn, xã… Luật sư cho hỏi, mẫu đơn xin phép tra cứu thông tin giấy tờ đất đai nào là đúng quy định pháp luật? Và cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền xem xét vấn đề này? Để tôi có được giấy tờ hồ sơ địa chính của thửa đất do cha mẹ tôi để lại.”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn đọc về vấn đề tra cứu thông tin giấy tờ đất đai, căn cứ vào Điều 11 và Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT có nội dung quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

b) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

c) Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

4. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

b) Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Kết luận, nếu có nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin giấy tờ đất đai, bạn cần phải nộp trình phiếu yêu cầu, hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp thông tin giấy tờ đất đai, tài sản theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Về cơ quan nhận nộp hồ sơ, căn cứ theo Khoản 2, Điều 15, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện trực thuộc nơi có thửa đất của bạn sẽ tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc chưa xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin giấy tờ đất đai, UBND cấp xã là cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu, thông tin giấy tờ đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy