Tiền sử dụng đất phải nộp khi nhận chuyển nhượng

(07/07/2019 | 10:13)
Chia sẻ  Facebook

Tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ được tính như thế nào đối với các trường hợp chuyển nhượng bằng giấy viết tay?

tiền sử dụng đất
Tiền sử dụng đất phải nộp khi nhận chuyển nhượng

Câu hỏi của độc giả về tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ:

"Tôi có mua một mảnh đất vào năm 1992 (bao gồm giấy cấp số nhà, điện kế, bản vẽ cũ) nhưng chỉ mua bằng giấy viết tay và bây giờ nhà tôi muốn làm sổ đỏ. Vì vậy, tôi muốn biết tiền sử dụng đất được tính thế nào?”

Tư vấn về vấn đề tiền sử dụng đất như sau:

Đối với trường hợp có các giấy tờ chuyển nhượng bao gồm quyết định cấp đất, giấy cấp số nhà, tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ được viết bằng giấy viết vay mà không có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì vậy, hợp đồng này không được công nhận. Tuy nhiên, bạn đã mua nhà đất vào trước năm 1993.

tien su dung dat phai nop khi nhan chuyen nhuong

Như thế, xét theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn sử dụng đất ổn định từ năm 1992. Như vậy, đối với phần diện tích đất trong hạn mức, nhà nước sẽ không thu tiền sử dụng đất. Đối với phần diện tích đất vượt hạn mức, nhà nước sẽ thu 50% tiền sử dụng đất đáng lẽ phải nộp.

NhaDatNhanh.vn

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy