Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

(16/12/2019 | 11:33)
Chia sẻ  Facebook

Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ký ban hành có nhiều quy định mới.

Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Theo đó, cho phép đăng ký thế chấp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật từ ngày 10/01/2020 (hiện nay, chưa có quy định về vấn đề này).

Việc đăng ký thế chấp này được thực hiện như đăng ký thế chấp đối với đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình xây dựng.


them truong hop dang ky the chap quyen su dung dat

Đồng thời, kể từ ngày 10/01/2020, các trường hợp sau đây cũng được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký thế chấp chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

- Đăng ký thế chấp chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

- Xóa đăng ký thế chấp.

Cũng theo Thông tư số 07 này, việc đăng ký thế chấp nêu trên được thực hiện đối với các trường hợp thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của người khác hoặc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của các bên thế chấp và của người khác.

NhaDatNhanh.vn 

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy