Thanh toán hợp đồng xây dựng như thế nào?

(20/02/2019 | 10:08)
Chia sẻ  Facebook

Quy định về thanh toán hợp đồng xây dựng như thế nào, và thanh toán các hạng mục chung ra sao?

hop dong xay dung
Thanh toán hợp đồng xây dựng như thế nào?

Câu hỏi của độc giả như sau:

Công ty của ông Cấn Hoan (Hà Nội) trúng thầu gói thầu xây lắp của dự án trường tiểu học xã. Giá trị trúng thầu 2 tỷ 50 triệu đồng, trong đó phần xây lắp công trình 2 tỷ đồng, hạng mục chung 50 triệu đồng (phần này ghi trong dự toán là phần công việc không xác định được từ thiết kế bản vẽ thi công). Công ty của ông Hoan đã hoàn thành công trình và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế nghiệm thu. Tuy nhiên, công ty ông không chỉ được ra những công việc không xác định được từ thiết kế.

Ông Hoan hỏi, công ty ông có được thanh toán cả phần chi phí hạng mục chung trong hợp đồng xây dựng là 50 triệu đồng không (hợp đồng trọn gói)?

thanh toan hop dong xay dung nhu the nao

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm:

- Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác;

- Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

- Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Cơ cấu dự toán xây dựng công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu. Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

NhaDatNhanh.vn

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy