Quy định mới về đăng ký đất đai 2018

(04/09/2018 | 11:53)
Chia sẻ  Facebook

Đăng ký đất đai là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý của gia chủ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cũng như tài sản khác gắn liền với đất. Dưới đây là những quy định mới về đăng ký đất đai mà bạn cần biết.

quy-dinh-moi-ve-dang-ky-dat-dai-2018-3
Quy định mới về đăng ký đất đai 2018

Những hình thức đăng ký đất đai

Có 2 hình thức chính trong quy định mới về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đó là đăng ký lần đầu và đăng ký biến động:

  • Đăng ký lần đầu được thực hiện cho 04 trường hợp là đất được giao, cho thuê để sử dụng; đất đang sử dụng hoặc được giao quản lý cùng nhà ở, tài sản gắn liền đất nhưng chưa tiến hành đăng ký. Hiện nay, đăng ký đất đai lần đầu đang được Nhà nước thực hiện với rất nhiều cải cách hành chính về cấp GCNQSDĐ.
  • Đăng ký biến động được thực hiện đối với 12 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký nhưng có thay đổi bao gồm do: cho thuê, cho tặng, chủ sở hữu đổi tên, có thay đổi về diện tích, số hiệu địa chỉ thửa đất hoặc quyền sử dụng chung cho cả vợ chồng. Ngoài ra, còn có thay đổi do chia tách quyền sử dụng đất chung của một nhóm người, thay đổi tài sản gắn liền, mục đích, thời hạn sử dụng… Đối với một số trường hợp đăng ký biến động thì áp dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động. Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì quy định thời hạn đăng ký biến động được tính kể từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Hình thức xử phạt khi không đăng ký đất đai

Việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính. Hiện nay, nhận thấy có nhiều trường hợp, người dân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hoặc chưa thực hiện việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất và mức phạt tiền đối với các trường hợp không đăng ký biến động đất đai từ 2 – 5 triệu đồng.

Các cải cách trong thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian tối đa thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 so với trước đây. Thời hạn cấp sổ đỏ cho người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ thông tin. Quy định này có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giúp người dân thuận tiện hơn trong khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nói chung cũng như thủ tục cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng.

Để được ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất cũng như đảm bảo về quyền và nghĩa vụ của mình, người sử dụng đất nên đăng ký đất đai, đăng ký biến động ngay sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho… Từ đó, Nhà nước sẽ xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp và có cơ sở để thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

quy dinh moi ve dang ky dat dai 2018

Thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính theo quy định mới về đăng ký đất đai

Theo quy định mới về đăng ký đất đai, thời gian về thủ tục đăng ký và trả hồ sơ được quy định cu thể như sau:

  • Thời gian đăng ký đất hoặc tài sản gắn liền với đất hay cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tối đa 30 ngày.
  • Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 5 ngày.
  • Đăng ký thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề là không quá 10 ngày.
  • Đăng ký biến động do thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu và địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày.
  • Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu Tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất có thu Tiền sử dụng đất là không quá 30 ngày.
  • Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày.
  • Chuyển quyền sử dụng đất cùng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ cùng chồng là không quá 5 ngày.
  • Cấp lại Giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày.

NhaDatNhanh theo TBKD 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy