Khi nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

(31/03/2017 | 09:33)
Chia sẻ 

Nhiều người có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không làm được thủ tục theo quy định do thiếu sót giấy tờ hoặc vướng vào những trường hợp không được phép thực hiện. Vậy khi nào không được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê… quyền sử dụng đất?

Trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Khi nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Điều 191 Luật Đất đai 2013, các trường hợp sau không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
  • Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
  • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Theo các quy định trên, nếu người dân không đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 188 Luật đất đai 2013 hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013 thì không được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê… quyền sử dụng đất.

MuaBanNhaDat theo PLO

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy