Đề xuất 3 phương án tăng giá đất tại TP. HCM

(21/11/2019 | 11:12)
Chia sẻ  Facebook

HoREA vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành về góp ý 3 phương án tăng giá khung đất mới trong giai đoạn 2019-2024.

3 phương án giá đất mới tại TP. HCM
Đề xuất 3 phương án tăng giá đất tại TP. HCM

Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA):

  • Điều 113 Luật Đất đai 2013 quy định: “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng”
  • Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: “Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ”.
  • Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Khung giá đất có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2014, tại Điều 5 đã quy định “Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương”.

Bên cạnh đó, các quy định này khiến cho tình trạng giá đất trong “Bảng giá đất” của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến chỉ bằng khoảng 30 - 50% giá đất thực tế trên thị trường. Theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai, đây là điều bất hợp lý vì không đảm bảo được nguyên tắc định giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

HoREA cho biết, trong lúc chờ sửa đổi Luật Đất đai 2013 thì Chính phủ phải ban hành Khung giá đất (mới) áp dụng cho giai đoạn 2019-2024, vì Khung giá đất hiện nay sẽ hết hiệu lực ngày 29-12-2019.

Tuy nhiên, HoREA đề xuất để khắc phục những nội dung bất hợp lý của Khung giá đất hiện nay và phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của các khu vực, các địa phương, cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2014/NĐ-CP về khung giá đất (mới) cho giai đoạn 2019-2024.

Bên cạnh đó, HoREA cũng nêu ra những vấn đề bất cập, hạn chế về phân vùng kinh tế để quy định Khung giá đất, phân chia vùng kinh tế quá rộng, chưa hợp lý. Chẳng hạn như: quy định khung giá đất của các đô thị “Vùng bắc trung bộ” có mức giá đất thấp hơn các đô thị thuộc các “vùng kinh tế” khác, quy định khung giá đất của 2 đô thị lớn (Hà Nội, TPHCM) có mức giá như nhau, 3 đô thị loại 1 là thành phố trực thuộc trung ương (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) có mức giá ngang với mức giá của các đô thị loại I trong cùng vùng kinh tế…

Đáng lẽ chính phủ nên phân chia cụ thể hơn, theo từng vùng, mỗi vùng bao gồm các tỉnh có đặc điểm tương đồng. Vì thế, HoREA kiến nghị xây dựng khung giá đất mới của từng khu đô thị theo mức giá phù hợp sao cho có sự tương quan giữa các đô thị trong cùng vùng kinh tế

Cụ thể, khung giá đất mới đối với đô thị đặc biệt TPHCM, HoREA đề xuất 3 phương án xây dựng như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên mức giá tối thiểu, tăng gấp đôi mức giá tối đa so với mức giá hiện nay:

  • Khung giá đất ở: giá tối thiểu 1,5 triệu đồng/m2, giá tối đa 330 triệu đồng/m2
  • Đất thương mại, dịch vụ: giá tối thiểu 1,2 triệu đồng/m2, giá tối đa 260 triệu đồng/m2
  • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ có giá tối thiểu 900.000 đồng/m2, giá tối đa 200 triệu đồng/m2.

Phương án 2: Giữ nguyên mức giá tối thiểu, tăng gấp rưỡi mức giá tối đa so với mức giá hiện nay.

 
Khung giá đất ở: Giá tối thiểu 1,5 triệu đồng/m2, giá tối đa 246 triệu đồng/m2.
Khung giá đất thương mại, dịch vụ, giá tối thiểu 1,2 triệu đồng/m2, giá tối đa 195 triệu đồng/m2.
Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp giá tối thiểu 900 nghìn đồng/m2, Giá tối đa 148 triệu đồng/m2.

Phương án 3: Giữ nguyên mức giá tối thiểu, tăng khoảng 1/3 mức giá tối đa so với mức giá hiện nay.

Khung giá đất ở, giá tối thiểu 1,5 triệu đồng/m2, giá tối đa 215,4 triệu đồng/m2.
Khung giá đất thương mại, dịch vụ, giá tối thiểu 1,2 triệu đồng/m2, giá tối đa 172,3 triệu đồng/m2.
Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, giá tối thiểu 900.000 đồng/m2, giá tối đa 129,2 triệu đồng/m2.

Qua đó, HoREA cho rằng phương án 3 có mức giá hợp lý nhất, phương án 1 có mức giá quá cao, không phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường, sẽ tác động đẩy giá thị trường bất động sản lên cao. Tuy nhiên, nếu chính phủ cân nhắc các yếu tố vĩ mô mà không thể lựa chọn phương án 3, thì có thể xem xét lựa chọn phương án 2.

NhaDatNhanh.vn
 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy