Bình Dương quy định bảng giá đất tại 2 thành phố mới thành lập

(17/05/2020 | 10:19)
Chia sẻ  Facebook

UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn về việc áp dụng và đính chính Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn 2 thành phố và 4 phường mới được thành lập.

Theo nội dung công văn, tỉnh sẽ tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 tại thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho TP. Thuận An và TP. Dĩ An. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 và giữ nguyên cách áp giá đất đối với 4 xã: Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân cho 4 phường Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân thuộc thị xã Tân Uyên.

nhiều nhà ở nằm hai bên trục đường giao thông
UBND tỉnh Bình Dương vừa quy định bảng giá đất tại 2 thành phố mới thành lập

Một số tuyến đường tại thị xã Tân Uyên bị trùng lặp cũng được đính chính trong Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024.

Cụ thể, đính chính tên tuyến đường loại 4 Lê Thị Cộng. Đơn giá đất theo vị trí (đã nhân hệ số Đ) không thay đổi. Đồng thời bãi bỏ một số tuyến đường loại 4.

Đính chính các tuyến đường loại 3 gồm đường Đoàn Thị Liên, Khu phố 3, Trương Thị Nở, Huỳnh Thị Chấu, Đường phố. Đơn giá đất theo vị trí đã nhân hệ số Đ không thay đổi.

UBND tỉnh cũng ban hành công văn về việc áp dụng và đính chính hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2020 tại 2 thành phố và 4 phường.

Theo đó, hệ số K năm 2020 tại tỉnh Bình Dương đối với các tuyến đường thuộc địa bàn 2 thị xã Dĩ An, Thuận An và 4 xã Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên) được áp dụng cho địa bàn 2 TP. Dĩ An, Thuận An và 4 phường: Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên).

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 tại tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Quyết định nêu rõ giá đất áp dụng với các tuyến đường tại thị xã Dĩ An, Thuận An và các tuyến đường tại 4 xã Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên).

Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương quy định hệ số K áp dụng với các tuyến đường tại thị xã Dĩ An, Thuận An và các tuyến đường thuộc 4 xã Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết được ban hành ngày 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thành lập TP. Dĩ An và Thuận An (tỉnh Bình Dương) và 4 phường Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên).

NhaDatNhanh.vn

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy