5 địa điểm mua nhà không được đăng ký thường trú, tạm trú

(04/07/2021 | 11:29)
Chia sẻ  Facebook

Từ ngày 1/7/2021, nếu mua nhà ở tại 5 địa điểm được nêu tại Điều 23 Luật Cư trú 2020, người dân sẽ không được đăng ký thường trú, tạm trú mới.

Đăng ký thường trú
Nếu mua nhà tại 1 trong 5 địa điểm nêu trong Điều 23 Luật cư trú 2020, người dân sẽ không được đăng ký thường trú. Ảnh minh họa, nguồn: VOV

Theo đó, 5 địa điểm nêu trong Điều 23 Luật cư trú 2020 không được đăng ký thường trú, gồm:

Một là, chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, giao thông, thuỷ lợi, đê điều,..

Hai là, chỗ ở có diện tích nhà ở nằm toàn bộ trên đất lấn chiếm trái phép hoặc xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện.

Ba là, chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường; chỗ ở là nhà ở trong đó có một phần hoặc toàn bộ phần diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết.

Bốn là, chỗ ở bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu, phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường.

Năm là, chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài việc không được đăng ký thường trú mới, các địa điểm nhà ở nói trên cũng bị cấm tạm trú.

Cũng theo quy định của Luật Cư trú 2020, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình. Còn theo Luật Cư trú cũ sửa đổi năm 2013, người dân được đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương nếu có chỗ ở hợp pháp; trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 1 năm trở lên; trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 2 năm trở lên.

NhaDatNhanh

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy