4 chính sách mới về đất đai, nhà ở từ ngày 1/9

(31/08/2021 | 01:33)
Chia sẻ  Facebook

Từ 1.9.2021, một số chính sách về đất đai, nhà ở sẽ có hiệu lực, đặc biệt liên quan đến sổ đỏ.

Bồi thường tái định cư khi xây lại chung cư cũ

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1.9.2021, quy định phương án bồi thường trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư như sau:

- Nếu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì hệ số bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ;

Từ 1.9.2021, một số chính sách về đất đai, nhà ở sẽ có hiệu lực, đặc biệt liên quan đến sổ đỏ. Ảnh: LĐO
Từ 1.9.2021, một số chính sách về đất đai, nhà ở sẽ có hiệu lực, đặc biệt liên quan đến sổ đỏ. Ảnh: LĐO

- Nếu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà chủ đầu tư có diện tích nhà, đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu thì được bố trí tái định cư theo cơ chế nêu trên.

- Nếu chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư theo 2 trường hợp nêu trên thì được bồi thường bằng tiền theo giá trị căn hộ được bồi thường sau khi quy đổi theo hệ số từ 1 - 2 lần diện tích căn hộ cũ.

Đơn giản hóa giấy tờ khi làm sổ đỏ

Ngày 1.9.2021, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có hiệu lực, sửa đổi một loạt các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai.

Trong đó nhấn mạnh, đối với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao CMND/CCCD hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai).

Thông tin trên sổ đỏ có nhiều thay đổi

Bổ sung quy định mã MX (mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất) trên sổ đỏ sẽ được thay thế bằng mã đơn vị hành chính cấp huyện, nếu cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

- Quy định rõ hơn cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác.

- Bổ sung thông tin ghi trên sổ đỏ đã cấp, nếu trước đây sổ đỏ đó được cấp chung cho nhiều thửa đất, nay có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ.

Thêm trường hợp đăng ký biến động đất được cấp sổ đỏ

Thông tư mới cũng quy định, thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa (trước đây chỉ quy định trường hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật)

-  Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định (trước đây chỉ quy định trường hợp thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính).

Theo Lao động

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy