“Cò” than trời vì nhiều trường hợp cấm tách thửa

(14/12/2017 | 09:29)
Chia sẻ 

Quyết định số 60 được cho là “thoáng hơn” trong quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, nhiều “cò đất” đã phải “khóc ròng” vì phát hiện các trường hợp bị cấm tách thửa đất.

Các trường hợp cấm tách thửa
“Cò” than trời vì nhiều trường hợp cấm tách thửa

Cụ thể, theo Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, có 4 trường hợp không được tách thửa, được quy định tại Điều 4.

  1. Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.
  2. Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
  3. Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.
  4. Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

co than troi vi nhieu truong hop cam tach thua

Đặc biệt, trong quy định về tách thửa các loại đất, quy định tại Điều 5, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND, chỉ những khu đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang mới được tách thửa. Riêng trường hợp khu đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất.

Sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

Theo giới đầu tư đất nền, Quyết định 60/2017/QĐ-UBND có nhiều điểm thoáng hơn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND trước đó. Tuy nhiên, hiện nay, đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang không còn nhiều để tách thửa. Phần lớn đất được giới đầu tư gom vào đang thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, nên sẽ phải chờ thời gian 3 năm từ khi phê duyệt các quy hoạch, mới biết có được tách thửa hay không.

NhaDatNhanh TH

 
Xem phong thuy CHỌN HƯỚNG NHÀ THEO PHONG THỦY Xem phong thuy