Mặt bằng bán tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Giá (VND)
Diện tích