FAQ

Tôi muốn khôi phục mật khẩu của tôi trên nhadatnhanh.vn thì phải làm như thế nào?

Nếu bạn quên mật khẩu trên nhadatnhanh.vn bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
Nhấn "Đăng nhập" nhập tên đăng nhập và nhập Email tạo tài khoản trong mục “Quên mật khẩu”

- Kiểm tra Email của bạn: nhadatnhanh.vn sẽ gửi mail với "Mật khẩu của bạn đã thay đổi thành công”
- Bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập tài khoản.
- Sau khi đăng nhập tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu này.