FAQ

Tin đăng của tôi không có hình. Làm thế nào để đăng hình ảnh trong tin đăng?

- Bạn đăng nhập vào trong tài khoản và chọn "Sửa" tin đăng bạn cần hiệu chỉnh
- Tại mục "Hình đại diện"  chọn file hình  Sau đó nhấp vào Nút "Bước tiếp thep: Tải hình ảnh".
- Để tải nhiều hình ảnh cho bất động sản của mình tại bước Tải Hình Chọn một hoặc nhiều hình ảnh/ tập tin hình ảnh (tối đa 5 file hình) trên máy tính của bạn . Hình ảnh được tự động tải lên

Tin đăng có hình ảnh sẽ có hiệu quả gấp 5 lần tin đăng không hình.