FAQ

Tại sao tin của tôi không được phép đăng?

Có thể tin của bạn đã vi phạm một trong những quy định quan trọng như đăng sai loại giao dịch, hình ảnh, Tỉnh/Thành, Quận/Huyện; …
Các tin không được phép đăng đều có mail gửi về thông báo lý do vi phạm cho thành viên.