FAQ

Kiểm tra số dư trong tài khoản của bạn như thế nào?

Để kiểm tra số dư trong tài khoản, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản, sau khi đăng nhập vào mục "Quản lý tài khoản",  chọn phần "Lịch sử giao dịch" để xem số tiền còn lại trong tài khoản.