FAQ

Bạn không tải được hình? Cần thay đổi kích thước hình ảnh tải lên?

Dung lượng tối đa hình ảnh của bạn là 1MB. Nếu hình ảnh của bạn vượt quá 1 MB, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau đây để thay đổi kích thước

  • - Mở hình trong Microsoft Office Picture (Bạn cũng có thể sử dụng các chương trình xử lý ảnh khác).
  • - Nhấp vào tab "Edit Picture" trên thanh menu, sau đó nhấp "Resize" ở thanh cửa sổ bên phải.
  • - Chọn một loại kích thước từ các thiết lập sẵn (Chúng tôi đề nghị chọn kích cỡ - 1024x768) và nhấn xác nhận.
  • - Lưu tập tin thay đổi kích thước.