Dự án bất động sản tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ