Liên hệ
• Ngày 02/2/2007, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) chính thức được thành lập tại số 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tạo tiền đề cho việc phát triển mạng lưới trên toàn quốc.
• Ngày 18/2/2009, khai trương chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại số 02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 – chi nhánh đầu tiên của VIETBANK tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh.
• Ngày 26/02/2009, khai trương chi nhánh Hà Nội - chi nhánh đầu tiên của VIETBANK tại khu vực miền Bắc.
• Ngày 12/03/2009, khai trương chi nhánh Cần Thơ - chi nhánh thứ hai của VIETBANK tại khu vực miền Tây.
• Ngày 07/04/2009, khai trương chi nhánh Hải Phòng - chi nhánh thứ hai của VIETBANK tại khu vực miền Bắc.
• Ngày 15/04/2009, khai trương chi nhánh Đà Nẵng - chi nhánh đầu tiên của VIETBANK tại khu vực miền Trung.
• Ngày 04/06/2010, khai trương chi nhánh Khánh Hòa – chi nhánh thứ hai của VIETBANK tại khu vực miền Trung.
• Ngày 08/06/2010, khai trương chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu - chi nhánh đầu tiên của VIETBANK tại khu vực Đông Nam Bộ.
• Ngày 29/09/2010, khai trương chi nhánh Long An – chi nhánh thứ ba của VIETBANK tại khu vực miền Tây
• Ngày 08/11/2010, khai trương chi nhánh Nghệ An - chi nhánh thứ ba của VIETBANK tại khu vực miền Trung và là chi nhánh thứ 10 của VIETBANK trên toàn quốc.
• Ngày 03/02/2015, Khai trương chi nhánh Quảng Ngãi tại khu vực miền Trung

Hiện nay, VIETBANK đã có 96 điểm giao dịch tại khắp các vùng kinh tế trọng điểm trên toàn quốc. Đây là minh chứng cho sự phát triển nhanh, an toàn và bền vững của VIETBANK trong bối cảnh hiện nay.

Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 1800 1122
Website: http://www.vietbank.com.vn/