Surbana Việt Nam

Liên hệ
TP.Hồ Chí Minh 
Công ty Thiết kế Surbana Việt Nam
office logo
21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, Hồ Chí Minh
Phone: +84 8 3910 6498
Fax: +84 8 3910 6499
Email:
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn thiết kế kiến trúc

Trong 50 năm qua, Surbana đã điêu khắc đường chân trời độc đáo của Singapore, tạo ra một triệu gia đình cho hơn 85% dân số trong một môi trường sống tích hợp. Hôm nay, chúng tôi đã phát triển được một chuyên gia tư vấn quốc tế xây dựng cao cấp với các văn phòng tại 16 thành phố trên khắp Châu Á và Trung Đông. đề xuất giá trị của chúng tôi nằm trong chuyên môn của chúng tôi trên toàn chuỗi giá trị bất động sản toàn bộ, bao gồm kiến trúc, kỹ thuật, dự án và quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị, kỹ thuật bờ biển, cơ sở hạ tầng, công nghệ thiết kế bền vững và quản lý thành phố. Surbana thuộc sở hữu của Temasek (60%) và Công ty CapitaLand (40%).