Nguyễn Phi Long

Liên hệ
TP.Hồ Chí Minh 
Môi giới Nguyễn Thùy Phương, Chuyên môi giới nhà khu vực Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú, Số điện thoại liên hệ 0983053808