Liên hệ
Bình Dương 
Địa Ốc Thanh Hùng - Chuyên Mua bán, Nhận Ký gửi Nhà & Đất ở Bình Dương.
Số điện thoại liên hệ 0944156575