Liên hệ
TP.Hà Nội 
Môi giới  Lê Văn Thiêm, Chuyên bán căn hộ chung cư ở khu vực Hà Nội, số điện thoại 913270998