Liên hệ
TP.Đà Nẵng 
Môi giới Lê Hùng Sơn, Chuyên Bán đất nền Đà Nẵng.
Số điện thoại liên hệ: 0918444053