Liên hệ
Năm 1870 HSBC mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Tháng Tám năm 1995, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép hoạt động và cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng. HSBC khai trương chi nhánh thứ hai tại Hà Nội và thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ vào năm 2005.

Ngày 1 tháng Một năm 2009, HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng con tại Việt Nam. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) là một ngân hàng con thuộc sở hữu 100% của ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải. HSBC Việt Nam cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên đồng thời đưa chi nhánh và phòng giao dịch đi vào hoạt động tại Việt Nam. Hiện tại, HSBC là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Với hơn 140 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, HSBC cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng bao gồm:
• Dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản
• Dịch vụ tài chính doanh nghiệp
• Dịch vụ tài chính toàn cầu
• Dịch vụ ngoại hối và thị trường vốn
• Dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ
• Dịch vụ thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại
• Dịch vụ chứng khoán

Địa chỉ: Cao ốc Metropolitan 235 Đồng Khởi Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (8) 3829 2288
Fax: (8) 3823 0530
Website: www.hsbc.com.vn