Holcim Việt Nam

Liên hệ
TP.Hồ Chí Minh 
Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Holcim, một trong những nhà cung cấp xi măng, cốt liệu, bê tông trộn sẵn và dịch vụ xây dựng hàng đầu thế giới. Holcim hoạt động trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, vốn đầu tư được cấp phép của công ty lên đến 495 triệu USD.

Holcim Việt Nam, tiền thân là Công ty Xi măng Sao Mai, thành lập vào tháng 2 năm 1994 là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Holcim và Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam với tỉ lệ vốn điều lệ là 65% và 35%.
Holcim Việt Nam hiện có khoảng 1.300 nhân viên đang làm việc tại 4 nhà máy xi măng công nghệ tiên tiến và hơn 8 trạm trộn bê tông hiện đại cùng văn phòng chính tại TP. Hồ Chí Minh.
Holcim Việt Nam đặt Phát triển Bền vững làm trọng tâm trong chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo sự phát triển cân bằng 3 trụ cột: Kinh tế, Môi trường và Xã hội. Cách tiếp cận của chúng tôi nhằm mang đến giá trị cho tất cả các bên hữu quan.

Việc thành lập Bộ phận Geocycle trong năm 2007 là một bước thiết thực hướng về mục tiêu phát triển bền vững. Geocycle cung cấp các giải pháp quản lý chất thải cho nhiều ngành công nghiệp tại Việt Nam.
Với định hướng này, Bộ phận Phát triển Bền vững được thành lập vào đầu năm 2008 là minh chứng cụ thể cho sự cam kết của chúng tôi đối với hành trình phát triển bền vững.