Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Vinacontrol

Liên hệ
Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol PV) là Công ty TNHH một thành viên của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol. 
Vinacontrol PV được tách ra hoạt động độc lập vào năm 2007 trên cơ sở là Trung tâm thẩm định giá Vinacontrol. Kế thừa những tinh hoa, năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol, Vinacontrol PV đã xây dựng và phát triển dịch vụ thẩm định giá tài sản và các dịch vụ liên quan khác thành công, được khách hàng tin tưởng và thừa nhận là doanh nghiệp thẩm định giá uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Hiện nay, Vinacontrol PV chuyên cung cấp dịch vụ định giá, thẩm định giá tài sản, tư vấn và đào tạo các lĩnh vực liên quan đến giá cả, định giá với chất lượng ngày càng cao và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu chính đáng của khách hàng.
Sau nhiều năm triển khai dịch vụ thẩm định giá, Vinacontrol PV đã đạt được những ưu việt trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản, bất động sản, máy móc thiết bị, xác định giá trị doanh nghiệp…, đặc biệt là kỹ năng đánh giá về tài sản và những hiểu biết sâu rộng về nhiều loại hình tài sản trên thị trường .
Vinacontrol PV là Công ty thẩm định giá được khách hàng tin tưởng và lựa chọn thực hiện dịch vụ thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Hàng năm, Công ty thực hiện hàng nghìn vụ định giá và góp phần làm minh bạch công tác tài chính của nhiều doanh nghiệp và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.
Mục tiêu hoạt động của Vinacontrol PV
Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Độc lập, trung thực, khách quan nhằm cung cấp dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cao nhất cho khách hàng. 
Phương châm phục vụ của Vinacontrol PV
Vinacontrol PV luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ trong tất cả phạm vi lĩnh vực kinh doanh với phương châm phục vụ là: “Luôn gia tăng những giá trị đích thực”. Công ty  luôn tuân thủ các quy định về luật pháp của Nhà nước Việt Nam, các chuẩn mực thẩm định giá quốc tế được Việt Nam chấp nhận và chuẩn mực về thẩm định giá quốc gia với tiêu chí hàng đầu là sự hài lòng của khách hàng.