Công ty TNHH Một thành viên thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất (SaigonLand Appraisa)

Liên hệ
TP.Hồ Chí Minh 
Bạn có nhu cầu về:

Thẩm định giá tài sản cho mục đích chuyển nhượng, mua bán, góp vốn, vay vốn, hợp tác đầu tư, phân chia tài sản, chứng minh tài sản, nộp thuế, …?
Xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa, liên doanh liên kết, phát hành cổ phiếu, giải thể công ty, …?
Xác định giá trị tài sản vô hình (thương hiệu, lợi thế thương mại, quyền khai thác kinh doanh …) để chuyển nhượng, góp vốn, hợp tác đầu tư, …?
Nâng cấp chuyên môn định giá bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hành nghề trong phạm vi cả nước?
Chuyển nhượng tài sản có nguồn gốc từ nhà nước thông qua dịch vụ bán đấu giá?
Hãy để chúng tôi, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ SÀI GÒN NHÀ ĐẤT (SaigonLand Appraisal) được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 2005 trên cơ sở giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000142 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30 tháng 09 năm 2011; Có 5 Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp thẻ hành nghề, 4 đấu giá viên do Bộ Tư pháp cấp thẻ hành nghề và nhiều Kỹ sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá và bán đấu giá hàng đầu tại Việt Nam làm thay cho bạn.
Phương châm hoạt động:

Độc lập – Khách quan – Chính xác – Chuyên nghiệp

Tầm nhìn chiến lược:

SaigonLand Appraisal được xây dựng để trở thành: “Điểm hẹn của thành công” cho Khách hàng, cho Đối tác, cho Bạn hữu, và cho cán bộ công nhân viên của SaigonLand Appraisal.
Mục tiêu hành động:

Cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao nhất, tốt nhất.
Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trung thực, đạo đức nghề nghiệp.
Gắn bó và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển Saigonland Appraisal.
Giá trị cốt lõi:

Uy tín – tin cậy – hiệu quả
Lĩnh vực hoạt động:

Thẩm định giá tài sản:
T hẩm định giá Bất động sản
Thẩm định giá Động sản
Thẩm định giá Tài sản vô hình
Xác định Giá trị doanh nghiệp
Tư vấn đầu tư, …
Bán đấu giá tài sản:
Bán đấu giá Bất động sản
Bán đấu giá Động sản
Đào tạo nghề:
Định giá bất động sản
Môi giới bất động sản
Quản lý sàn giao dịch bất động sản