Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn

Liên hệ
Quá trình hình thành và hoạt động

Tiền thân của Công ty là Trung tâm Dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 08/03/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 12/09/2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 4123/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Trung tâm Dịch vụ Thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản thành Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính.

Từ ngày 07/05/2008, Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và dịch vụ tài chính hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần lần đầu số 4103010223 ngày 07/05/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Từ ngày 05/7/2010 Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính được đổi tên thành Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 0303291132 ngày 05/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn cũng được Bộ Tài chính tiếp tục công nhận là doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản trong các năm 2010 , 2011.

Ngày 20/01/2012 Bộ Tài chính tiếp tục công bố Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn là doanh nghiệp có chức năng và đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2012 tại Thông báo số 58/TB-BTC.

Ngày 29/01/2013 Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Sài Gòn được Bộ Tài Chính công nhận là doanh nghiệp có chức năng và đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 theo Thông báo số 59/TB-BTC ngày 29/01/2013.

Đối tượng phục vụ:

Các tổ chức, cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và công dân.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội Thẩm định giá, Cup và Bằng khen mà Công ty Cổ phần Thẩm định giá Và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn đã nhận được :

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn, đã được Hội Thẩm định giá Việt Nam trao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển thị trường thẩm định giá trong giai đoạn 2006 - 2011, theo quyết định số 1342/QĐ-BTC, ngày 19 tháng 06 năm 2012