Công Ty CPTM Minh Vĩnh Khang

Liên hệ
 
MVK đại diện cho một thế hệ nhà phát triển bất động sản mới ở Việt Nam. Chúng tôi lấy tiêu chí trung thực, chuyên nghiệp và cam kết cao nhất về chất lượng làm mục tiêu kinh doanh hàng đầu. Đội ngũ của Chúng tôi là những chuyên viên đầy kinh nghiệm được đào tạo tại Việt Nam và quốc tế, am hiểu sâu rộng nền văn hóa và môi trường kinh doanh địa phương. Chúng tôi mang đến sự khác biệt cho các Dự án bằng khả năng kết hợp hài hòa những tinh túy của quốc tế và địa phương đem lại lợi ích cao nhất cho các Chủ đầu tư, các đối tác và khách hàng.
Các nhà phát triển bất động sản khác tại Việt Nam luôn chú tâm làm cách nào để thu hút những nhà đầu tư lớn, họ tạo lợi nhuận thông qua việc đánh bóng hình ảnh công ty chỉ phát triển các dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn nhất và cao cấp nhất. Chính cách làm mang bản chất đầu cơ của đa số Dự án này vô hình chung đã tạo ra suy nghĩ sai lệch về Việt Nam như là một nơi dễ dàng đầu tư, dễ dàng hoàn tất và thu lợi nhuận.
Maverick Victorious Kompany không đi theo con đường đó. Chúng tôi tập trung xây dựng lòng tin của Khách hàng bằng các thiết kế khả thi nhất và công trình thi công chất lượng với giá cả hợp lý. Chúng tôi là chọn lựa đầu tiên cho các Chủ Đầu Tư và các đối tác mong muốn đầu tư tại Việt Nam, bởi chúng tôi chú trọng vào các dự án thực sự khả thi và có khả năng hoàn tất, do đó luôn mang lại lợi nhuận đầu tư chắc chắn cho Khách hàng.