CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN REALTYLINK (VIỆT NAM)

Liên hệ
“Sự liên kết của chúng tôi.....
Những giải pháp bất động sản của bạn”                 
  Our alliance … your realty solutions


REALTYLINK
Công ty Tư vấn RealtyLink Singapore được thành lập vào tháng 2 năm 1999 để cung cấp dịch vụ một cửa toàn diện trong lĩnh vực quản lý tòa nhà, quản lý trang thiết bị, dịch vụ kế toán tài chính, tư vấn bất động sản để phục vụ cho mọi nhu cầu bất động sản của bạn.
RealtyLink Consultancy Pte Ltd (RLC) Singapore is incorporated in February 1999 to provide a comprehensive one-stop service in the field of Property Management, Facilities   Management, Trust Accounting services, Real Estate consultancy and Agency catering to your every property needs.
 
Tháng 01 năm 2013, Công ty Realytink Singapore cùng với liên minh bất động sản Việt Nam thành lập công ty liên doanh Realtylink(Việt Nam) chuyên về quản lý tòa nhà và quản lý trang thiết bị. 
In January 2013, RealtyLink (Singapore) together with a Vietnamese real estate consortium formed an international partnership to register a joint venture company encompassing Property Management & Facility Management under the name RealtyLink Consultancy (Vietnam) Corporation.


CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
Quản lý tòa nhà và quản lý trang thiết bị sẽ là sở trường và là yếu tố cốt lõi của Realtylink. Chúng tôi có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế .Công ty Realtylink cam kết sử dụng tất cả kinh nghiệm của mình để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với chi phí hợp lý nhất.
Property Management and Facilities Management will be the forte and core elements in   RealtyLink Consultancy Corporation. We have the experience, expertise knowledge and resources to provide Property and Facility management services that are comparable to the international managing agents and to deliver the expected standard but at a competitive rate.  The Company is committed to utilize all its resources to maintain and improve our customer servi