Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Dịch Vụ Tài Chính Hà Nội

Liên hệ
Trung tâm tư vấn dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản được thành lập theo Quyết định số 40/2005/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội trong lĩnh vực cung cấp thông tin; dịch vụ tư vấn về giá cả; thẩm định giá tài sản và bất động sản; đấu thầu, đấu giá các loại tài sản của các thành phần kinh tế; thẩm định, xác định gía trị tài sản doanh nghiệp Nhà nước; tổ chức bán đấu giá tài sản, bất động sản của Nhà nước và các tổ chức cá nhân.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí; Trung tâm có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Là một đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính nhưng ngay từ ngày đầu mới đựợc thành lập Trung tâm đã nhận được nhiều hợp đồng dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản đối với các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế. Với lương tâm trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, bằng những kết quả hoạt động và những việc làm cụ thể, Trung tâm đã tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản; Trung tâm đã xác định giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác để giúp cho các doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang cổ phần hoá, chuyển nhượng góp vốn liên doanh; xác định giá trị tài sản, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để phục vụ các cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, xét xử như Công an, Toà án, Thi hành án; Trung tâm đã ký kết nhiều hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản cho nhiều cơ quan đơn vị trong Thành phố và tỉnh ngoài để phục vụ việc đấu thầu, mua sắm tài sản; Trung tâm cũng đã ký kết nhiều hợp đồng và tổ chức thành công nhiều phiên đấu giá hàng hoá tài sản, đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá, đặc biệt là tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của Thành phố giao và tăng thu cho ngân sách Thành phố hàng trăm tỷ đồng.
Thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ và Thông tư số 67/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có chức năng thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá. Trung tâm đã xây dựng phương án chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 Phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án chuyển đổi Trung tâm tư vấn dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản sang Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội.
Ngày 30/7/2008, Trung tâm tư vấn dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản đã tổ chức thành công Đại Hội thành lập Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội.Trung tâm đã báo cáo kết quả Đại hội thành lập Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội về ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội và ngày 15/8/2008 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND cho phép Trung tâm tư vấn dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản chuyển thành Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội.