Công Ty Cổ Phần Định Giá Và Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế

Liên hệ
Công ty cổ phần Định giá & Tư vấn đầu tư Quốc tế (VALUINCO.,JSC) là một trong số những Doanh nghiệp Định giá - Tư vấn đầu tư - Dịch vụ tài chính chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo các văn bản dưới đây:
+ Luật doanh nghiệp năm 2005; 
+ Pháp lệnh giá số: 40/2002/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, ngày 10/05/2002 về giá; 
+ Nghị định số: 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2005, Nghị định của Chính phủ về Thẩm định giá; 
+ Quyết định số: 1567/QĐ-BTC và 1607/QĐ- BTC ngày 04/04/2006 và ngày 30/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cấp thẻ thẩm định viên về giá; 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103016044 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 08 tháng 03 năm 2007; 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102181563-002 ngày 24 tháng 12 năm 2009. Đăng ký lần đầu ngày 02 tháng10 năm 2007, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:4113029675 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp (Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh).
VALUINCO.,JSC áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 trong quản lý và hoạt động nhằm mục đích phát huy tính chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng cao trong hoạt động Thẩm Định giá, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính.
VALUINCO.,JSC đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn hết sức khắt khe về pháp lý, nhân sự, trình độ chuyên môn và tổ chức hoạt động... đối với một Doanh nghiệp tư vấn, dịch vụ chuyên nghiệp.