Công ty Cổ Phần Bất Động Sản La Bàn

Liên hệ
TP.Hồ Chí Minh 
Thị trường sơ cấp
• Tư vấn Marketing
• Bán hàng và các hoạt động tiếp thị.

Thị trường thứ cấp – Chuyển nhượng
• Tư vấn Mua & Bán
• Môi giới
• Tư vấn về tài chính, pháp lý và bảo hiểm.

Tầm nhìn:
Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản số 1 Việt Nam trong các khía cạnh
• Sự hài lòng của khách hàng
• Chất lượng và sự đổi mới

Sứ mệnh:
Compareal cam kết làm việc với trái tim của mình để phát triển bất động sản Việt Nam có hiệu quả, minh bạch, công bằng và phát triển ổn định bằng cách hòan thiện các sản phẩm bất động sản với chất lượng, sự sáng tạo và phù hợp với thị trường.

Hỗ trợ khách hàng để có được sản phẩm phù hợp nhất.

Giúp cho hàng triệu người Việt Nam có ngôi nhà của mình.