Liên hệ
Khánh Hòa 
Xây dựng một thương hiệu vững mạnh, chuyên nghiệp trong thị trường bất động sản Việt Nam


SỨ MỆNH

Đối với Khách hàng: Sàn Bất Động Sản Cát Lợi mang lại chất lượng, giá trị của từng sản phẩm, dịch vụ
Đối với nhân viên: Mang lại sự thịnh vượng
Đối với cổ đông: Tối đa hóa giá trị đầu tư
Đối với xã hội: Sàn Bất Động Sản Cát Lợi nâng cao giá trị sông qua từng sản phẩm, dự án; kiến tạo những cộng đồng dân cư mang tính nhân văn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đoàn kết là sức mạnh của tập thể
Tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau
Luôn giữ vững niềm tin và nhận thức rõ giá trị của bản thân
Trung thực với bản thân và mọi người
Sống và làm việc theo nguyên tắc "Cả hai cùng thắng"


MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN (2011 - 2020)
Sàn Bất Động Sản Cát Lợi là một trong mười nhà đầu tư phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam
Nhà phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam
Mang lại sự thịnh vượng cho nhân viên và cổ đông / nhà đầu tư, góp phần vào sự phát triển, văn minh của xã hội

ĐỊNH HƯỚNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÁT LỢI
Định hướng đầu tư – An cư bền vững
Kinh doanh môi giới bất động sản
Thẩm định giá bất động sản
Quảng cáo, đấu giá bất động sản
Tư vấn pháp lý bất động sản
Tư vấn tín dụng, tư vấn chuyển nhượng bất động sản
Quản lý và khai thác bất động sản
Tư vấn , thiết kế nội thất dân dụng

Nâng cao năng lực cạnh tranh
Sàn Bất Động Sản Cát Lợi tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác của các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước, cùng đồng hành với công ty trong đầu tư phát triển các dự án cũng như hỗ trợ nhu cầu tài chính cho khách hàng.

Chuyên môn hóa trong lĩnh vực hoạt động
Liên kết với các sàn giao dịch BĐS để đa dạng hóa hệ thống dịch vụ, tạo ra mạng lưới hoạt động tiếp thị và phân phối BĐS chuyên nghiệp rộng khắp cả nước.