Mặt bằng văn phòng tại Phường 01 Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Giá (VND)
Diện tích