Mặt bằng văn phòng tại Phường Tân Ðịnh Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Giá (VND)
Diện tích