Mặt bằng văn phòng tại Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Giá (VND)
Diện tích