Mặt bằng văn phòng tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Giá (VND)
Diện tích