NhaDatNhanh Hotline: 0989206369 chat qua skype
NhaDatNhanh.vn

Bảng giá & khuyến mãi sản phẩm NhaDatNhanh Tháng 01/07/2019 - 30/09/2019

Sản phẩm Giá trị hợp đồng Mức tặng trong tài khoản

Gói đăng tin

1.000.000 ≤ x < 3.000.000 (1) 10% (thời hạn 2 tháng)
3.000.000 ≤ x < 5.000.000 (2) 15% (thời hạn 2 tháng)
5.000.000 ≤ x < 10.000.000 (3) 25% (thời hạn 2 tháng)
10.000.000 ≤ x < 20.000.000 (4) 35% (thời hạn 3 tháng)
20.000.000 ≤ x < 25.000.000 (5) 45% (thời hạn 4 tháng)
≥ 25.000.0000 (6) Xét duyệt riêng

Thời gian khuyến mại

Từ 01/07/2019 - 30/09/2019

Đối tượng áp dụng
Đối tượng

Tất cả khách hàng mua các gói sản phẩm tại NhaDatNhanh trong thời gian diễn ra chương trình

Chính sách áp dụng
Chính sách áp dụng
  • Chương trình áp dụng từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 30/09/2019
  • Ưu đãi được áp dụng khi khách hàng hoàn tất thanh toán và kích hoạt sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mại nêu trên.
  • Các sản phẩm/dịch vụ khuyến mại trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được thay thế bằng các sản phẩm khác

Liên hệ ngay hôm nay để tận hưởng khuyến mại

Hotline:
0989 206369

Hoặc để lại thông tin liên lạc tại đây, NhaDatNhanh sẽ liên hệ với quý khách:

Tôi là: